Убеждението на Ехли суннет и джемаат - 8 Януари 2012 - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Петък, 23.06.2017, 13:09

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Главна Регистрация Вход
Добре дошли, Гост · RSS
Сайт меню
Времето
Електронен коран
Изисква: .NET Framework 2.0 <--свали от тук
Фаза на луната
Вход във форума
Статистики
 
Главна » 2012 » Януари » 8 » Убеждението на Ехли суннет и джемаат
19:14
Убеждението на Ехли суннет и джемаат
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Убеждението на Ехли суннет и джемаат


1.Аллах е един, няма съдружник.
2.Няма нищо като Него.
3.Няма нещо, което да Го спира.
4.Няма друг достоен да му се прави ибадет, освен Него.
5.Той е първият – преди  Него няма нищо. Той е последният – след Него няма нищо.
6.Той е Оставащият – не изчезва.
7.Не става нищо друго, освен което Той пожелае.
8.Човек не може да си го представи.
9.Създанията не приличат на Него.
10.Той е жив – не умира, и е постоянно буден – не спи.
11.Създава, без да има нужда от това и дава препитание, без да Му е трудно.

12.Умъртвява, без да се страхува и съживява, без да Му е трудно.
13.Имал си е качествата и от преди, още преди да създаде създанията. Не Му са се увеличавали качествата и няма да Му изчезнат.
14.Името Му Създателят не  е дошло след създаването на създанията.
15.Той  е Господарят, а не е управляван, не е подчинен. И Той е създателят, не е създаден.

16.Той е съживяващият мъртвите и това качество винаги си Го е имал.
17.Това е защото за всяко нещо е Способен и всеки от него се нуждае и всяко дело за него е лесно, не се нуждае от нищо ,,...Нищо не е като Него и Той е Всечуващият, Всевиждащият.” /сур. Съвещанието ает.11/
18.Създал създанията със знанието Си.
19.И им е отсъдил на тях съдби / на създанията /
20.И им е определил на тях време на живот.
21.Нищо не е било скрито за Него още преди да ги създаде и е знаел какво ще вършат преди още да ги създаде.
22.И им е заповядал да Му се подчиняват, и им е заповядал да не Му се противопоставят.

23.Всяко нещо протича по предписанието Му и по Негово желание се изпълнява. Няма желание на рабите освен онова, което е пожелал за тях, това което пожелал за тях става, което не е пожелал не става.
24.Напътва, когото пожелае и предпазва и дава здраве и спасение благодат от Себе си. И оставя в заблуда, когото пожелае и унизява и дава изпитания справедливо.
25.Всички те се намират под негово желание между благодатта Му и справедливостта Му.
26.Няма подобен на Него
.

27. Никой не може да върне присъдата Му и никой не може да промени закона Му, никой не може да надмогне делото Му.
28.Повярвахме във всичко това и сме убедени, че всичко е от Него.
29.Убедени сме, че Мухаммед / С.А.С./ е Негов избран раб / кул /, Пророк и Пратеник.
30.Той е последният Пророк и е водачът на богоязливите и най – добрият от Пратениците и е любимеца на Господаря на световете.
31. Всяко претендиране за пророчество след него е лъжа и измислица.
32.Той е изпратен към всички джинове и хора с истината и напътствието, и светлината.
33.Убедени сме, че Коранът е думи на Аллах, от Него е дошъл и го е низпослал на Пратеника Си като откровение / вахи / не е създаден / Коранът /, той не е като думите на хората, а който го чуе и сметне, че е думи на човек, то той става неверник и Аллах го порицава и заплашва с Джехеннема Секар. (Сура. Ел-Муддесир).
34.Който оприличи Аллах с човек, той става неверник.
35.Обитателите на Дженнета ще видят Аллах. (Сура. Ел-Кияме 22-23).
36.Човек за да остане твърдо в Исляма, той трябва напълно да се отдаде на Аллах.
37.Обитателите на Дженнета как ще видят Аллах, само Аллах знае.
38.Аллах Всевишният се намира над Трона (Арш) и се спуска в края на всяка нощ до първото, най – близкото до нас небе.
39.Исра и Миарадж на Пегамбера / С.А.С. / е истина. Той го е извършил с тялото си в будно състояние. Виж сура Звездата и сура Исра.
40.Хауд, който Аллах Теаля му е дал за неговия уммет е истина.
41.Застъпничеството, което си го е запазил за тях /уммета/ е истина.
42.Обетът, който Аллах е взел от Адем / А.С. /  и неговото потомство е истина. Сура Стената 172
43.Всевишният Аллах знае колко хора ще влзенат в Дженнета и колко ще влезнат в Джехеннема.
44.Така също Той знае, какво ще вършат и всеки е улеснен за онова, за което е създаден и делата са според намеренията, и щастлив е онзи, който е доволен от съдбата, която Аллах му е дал, а нещастен е този, който не е доволен от съдбата, която Аллах му е дал.
45.По принцип / в основата си / съдбата е тайната на Всевишният Аллах за Неговите създания. Не я знаят нито приближен агел / мелек / нито изпратен Пророк и човек не трябва да се задълбочава в нея. Всевишния Аллах казва: ,, Той (Аллах) няма да  бъде питан за това, което върши, а хората ше бъдат питани.” / Сура Пророците: 23 /
46.Който отрича знанието, което е в наличност става неверник.
47.Вярваме в ел-Левх / книгата при Аллах, за съдбите / сура Бурудж: 22. И вярваме в писалката, и ако се съберат всички създания, за да възспрат нещо, което Аллах го е предписал няма да могат да го възпрат, и ако се съберат всички създания за да направят нещо, което Аллах не е предписал няма да могат да го направят. Писалката е вдигната и страниците са сухи, това което подмине човека, то няма да го сполети (каквото и да е правел), а онова, което го е сполетяло, то нямало да го подмине (каквото и да е правел).
48.Аллах знае всичко още преди Неговите създаване и всичко е създал с мяра. Човек трябва да вярва в това.”... и сътвори всяко нещо, и го е премерил с точна мяра.” Сура Разграничаването: 2; ,,.. повелята на Аллах е определена съдба.” Сура Съюзените племена: 38
49.Тронът (Арш) и престолът / Ел-Кюрсий / са истина.
50.Аллах няма нужда от Трона (Арш) който е най – голямото създание / нито от другите създания.
51.Аллах обхваща всяко нещо и се намира над тях.
52.Казваме, че наистина Аллах е взел Ибрахим /А.С./ за свой любимец, така също и Мухаммед / С.А.С. /  и Аллах е приказвал с Муса / А.С. /.
53.Вярваме в меляикетата и Пророците и в книгите низпослани на Пратениците свидетелстваме, че те са явната истина.
54.Наричаме вярващи и мюсюлмани хората, които се обръщат към нашето къбле, когато признават това, с което е дошъл Пророка / С.А.С. / / мюсюлман, мюмин, мухсин /.
55.Не приказваме много за Аллах, защото не можем да го опишем и не спорим за Неговата религия.
56.Не спорим за айети от Корана и свидетелстваме, че той е думи на Господаря на световете, спуснал се е с него Джебраил  / А.С./ и научил на него Мухаммед / С.А.С. /, не се равняват на думите на създанията и не казваме че е създаден, не страним от единството / от групата / на мюсюлманите.
57.Не казваме за никой от обръщащите се към нашето къбле, че е неверник поради грях, който е извършил ако не смята, че е разрешено вършенето му.
58.Не казваме, че на имана / вярата / не вреди извършването на грях.
59.Надяваме се за добродетелните от вярващите, че Аллах ще им опрости и ще ги въведе в Дженнета с Неговата милост, но не сме сигурни за това и искаме опрощение за вършещите злини от тях и се страхуваме за тях, но не казваме че са за Джехеннема.
60.Не трябва да бъдем нито отчаяни, нито да бъдем спокойни.
61.Човек не излиза от вярата, ако не отрича онова, което го вкарва в нея.
62.Вярата / иманът / е изречение с език и потвърждение със сърцето и изпълнение на фарзовете.
63.Достоверните предания от Пратеника на Аллах / С.А.С. / във връзка с религията са истина.
64.Вярата е една, раликата между вярващитее според богобоязливостта и неследване на мислите / каквото ти хрумне/.
65.Вярващите всички са приближени на Всемилостивия и най – добрите при Аллах са онези, които най – много се подчиняват, и най – много следват Корана.
66.Вярата е вяра в Аллах, в Неговите , меляикета, Неговите книги, Неговите пратеници, в Съдния ден и в съдбата с доброто и лошото в нея, в сладкото и горчивото, че е от Всевишния Аллах.
67.Ние не правим разграничение между Пратениците и вярваме във всичко онова, с което са дошли.
68.Вършещите големи грехове са за Огъня / Джехеннема / , обаче няма да са вечно там, ако умрат признавайки единството на Аллах, та дори и да не са извършили теувбе, Аллах ако иска ще ги опрости. ,, Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава на когото пожелае...” (сура Жените). А ако иска ще ги накаже в огъня със Своята справедливост после ще ги изкара от там със Своята милост и застъпничество на хората, които Му се подчиняват, и после ще ги въведе в Дженнета. ,, О, Аллах, утвърди ни в Исляма, докато Те срещнем!”
69.Смятаме, че е разрешено да се кланяме зад имам, който е праведен или грешник, от онези, които се обръщат към нашето къбле и смятаме, че е разрешено да им се кланяме дженезе намаз.
70.И не казваме за никой от тях, че ще в Дженнета или Джехеннема, и не казваме, че сме свидетели, че някои от тях са неверници или мушрици (съдружаващи) или двуличници, ако не показватнякакъв явен довод за това, а скритите им неща ги оставяме на Всевишния Аллах.
71.Не смятаме, че е разрешено да се вдига сабя срещу някойот уммета на Мухаммед / С.А.С. /, освен за който е заповядано.
72.Не смятаме, че разрешено да се излиза срещу нашите водачи и управители, дори и ако престъпват и не правим дуа срещу тях и не преставаме да им се подчиняваме. И смятаме, че подчинението на тях е от подчинението към Аллах, което е задължение, ако те не заповядват грях и ние се молим за тях за добро и здраве.
73.И следваме суннета и джемаата (групата на вярващите), а те са сахабетата и ет-табиун ( тоест следващите ги в доброто до Съдния ден ) и страним от неща, противоречащи на Исляма и от разногласие и разделение.
74.И обичаме справедливите и доверените хора и мразим несправедливите и недоверените хора.
75.И казваме Еллоху еалем ( Аллах знае най – добре ) за това, което ни е неясно.
76.И смятаме, че е разрешено да се прави месх местове при пътуване и при непътуване, както е споменато в преданията.
77.Хаджът и джихадът ще продължат с управителите на мюсюлманите, праведните от тях и престъпващите от тях, до Къяметския ден, нищо не ги анулира.
78.Вярваме в писарите ел- Кирам ел Кятибин ( меляикета отдясно и отляво на всеки човек).
79.Вярваме в мелека на смъртта, който е упълномощен да прибира душите.
80.И вярваме в наказанието в горба за онзи, който го е заслужил ( неверници и вършели грехове от мюсюлманите ) и въпросите на Мункер и Некир в гроба за Господаря, Религията и Пейгамбера / С.А.С. /.
81.Гробът е градина от градините на Дженнета или дупка от дупките на Огъня.
82.Вярваме в съживяването след смъртта и възмездието за делата на Съдния ден, и показването на делата, и равносметката, и четенето на Книгата (Корана), наградата, наказанието, мостта ес – Сират и везните.
83.Дженнетът и Огънят са създадени, няма да свършат никога. Всевишният Аллах е създал Дженнета и Огъня преди да създаде творенията и създал за тях обитатели, който е пожелал за Дженнета чрез благодат от Него, а който е пожелал за Огъня със справедливост от Него и всеки върши дела за онова, за което е създаден.
84.Доброто и лошото са предписани за рабите.
85.Аллах не възлага на душа повече, отколкото й са възможностите ( виж последният айет на сура Бакара).
86.Делата на рабите са създадени от Аллах и са извършени от тях.
Човек не може да извърши нищо без Аллах да му е дал сила и възможност за това.
88.Всяко нещо (всичко) протича според това, което Всевишния Аллах е пожелал, според знанието Му и отсъждането Му и предопределеното Му. Той върши каквото пожелае и никога не е несправедлив. Той не върши никакво зло и няма никакъв недостатък. ,, Той няма да бъде питан за това, което върши, а те ще бъдат питани.” (сура ,, Пророците”: 23 айет).
89.От дуата на живите и от техните садаки има полза за мъртвите.
90.Всевишния Аллах отговаря на дуите ( откликва ) и решава проблемите ( нуждите ).
91.Негово притежание е всяко нещо и никой не може да живее без Аллах за миг, а който помисли дори за миг, че може без Аллах да живее ( без Неговото напътствие), то той става неверник.
92.Аллах се ядосва и бива доволен, но не като създанията.
93.Обичаме сподвижниците на Пратеника на Аллах / С.А.С. /, но не прекаляваме в обичта, нито отхвърляме някой от тях  и мразим онзи, който ги мрази и ги споменава с лошо. Ние ги споменаваме  само с добро, с обичането им се печели севаб, а с мразенето им се извършва неверие, двуличие и престъпление.
94.Признавме, че след Пратеника на Аллах / С.А.С. / заслужил за халиф е Ебу Бекр Ессиддик / Р.А. /, после Умер инб- Хаттаб / Р.А. /, после Усман / Р.А. /, после Али / Р.А. / и те са праведните халифи ( хулефауррашидун ).
95.Десетимата известни за Дженнета са Ебу Бекр, Умер, Усман, Али, Талха, Ез- Зубейр, Сеад, Сеид, Абдуррахман ибну Ауф, Ебу Убейде ибну Джеррах ( Аллах да е доволен от тях).
96.Който приказва добро за сподвижниците на Пратеника на Аллах / С.А.С. / и за неговите жени и потомството се е опазил от двуличието.
97.Първите учени и техните наследници в знанието, които са вършели добро и са учили хадисите и фикха не бива да се споменават с друго освен с добро, а който ги спомене с лошо не е на правия път.
98.Не казваме, че евлиите са по – добри  от Пророците / А.С. /.
99.Вярваме в чудесата керомат, ако е достоверно преданията за тях ( ако е разказан от хора вярващи и казващи истината).
100.Вярваме  в признаците за Киямет: излизането на Ед – Деджал, спускането на Иса – синът на Мерийем от небето, вярваме на изгряването на слънцето от запад и излизането на животното от земята.
101.Не вярваме на гадатели, нито на човек, който приканва към което противоречи на Корана и суннета, и на въпрос, на който учените са в единодушие.
102.Смятаме джамаата ( единството на мюсюлманите ), че е правилното и истината, а разделянето е отклонение и наказание.
103.Религията на Аллах на земята и на небето е една и тя е Ислямът, Всевишният Аллах казва: ,, Наистина религитя при Аллах е Ислямът”. (сура ,, Родът на Имран”: айет 19). Всевишният Аллах казва: ,,Избрах за вас религия Исляма.” (сура ,, Трапезата” : айет 3).
104.И той Ислямът е средният път, в него няма гулюв( прекалено хвалене на някой без да заслужава това) няма и тексир( подценяване на някой, и несправедливо хулене) в него няма оприличаване на Аллах с нещо, нито отричане на Негови черти, създанията са принудени да вършат някои неща, но не са принудени да вършат грях или добро, човек не бива да бъде спокоен, нито отчаян.
105.Това е нашата религия и нашето убеждение, явно и скрито и ние стоим далеч от веки, който противоречи на това, което споменахме. Ние искаме от Всевишния Аллах да сме твърди, стабилни в религията (вярата) и с нея да умрем и да ни пази Аллах от различни хрумвания и заблудени групи като Ел – Мушеббихе ( който оприличават Аллах с нещо), ел – Муатезиле , Ел – Кадериййе и други такива, от онези които противоречат на суннета и джемаата.

Преглеждания: 972 | Добавено от: sss | Рейтинг: 5.0/2
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Muslim 2017
Времена за намаз
...
Player

MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com
Asma'ul Husna
Архив на записите
Приятели на сайта

islamicnook.ovo.bg

islqmrudozem.ovo.bg

Facebook
Хостнат от