Най - прекрасните имена на Аллах - 12 Януари 2012 - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Петък, 23.06.2017, 13:09

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Главна Регистрация Вход
Добре дошли, Гост · RSS
Сайт меню
Времето
Електронен коран
Изисква: .NET Framework 2.0 <--свали от тук
Фаза на луната
Вход във форума
Статистики
 
Главна » 2012 » Януари » 12 » Най - прекрасните имена на Аллах
18:14
Най - прекрасните имена на Аллах

Най - прекрасните имена на Аллах


     1.Аллах - Единственият
2.Ар-Рахмаан - Всемилостивият
3.Ар-Рахиим - Милосърдният
4.Ал-Малик - Царят, Владетелят на Съдния ден
5.Ал-Куддус - Пресветият, Пречистият
6.Ал-Салям - Миротворящият
7.Ал-Му'мин – Верният на договора със своите раби, Укрепващият духа
8.Ал-Мухаймин - Пазещият Своите творения
9.Ал-Азииз - Непобедимият, Превеликият
10.Ал-Джаббаар - Могъщият, обхващащ всичко със Своята мъдрост
11.Ал-Мутакаббир - Всевишният, Трансцендентният
12.Ал-Хаалик - Творецът, Творящият от нищо; Този, Който е създал майсторите и майсторството
13.Ал-Бари - Създателят, сътворил всичко по Своето предопределение
14.Ал-Муссаввир - Образуващият; Този, Който придава образи и форми на творенията; Логосът, Умът, Мъдростта (изворът на смисловите форми)
15.Ал-Гаффар - Прощаващият
16.Ал-Каххар – Господът; Този, Който с могъществото и величието Си укротява Своите творения
17.Ал-Ваххаб - Даряващият ; Този, Който дарява безкористно; Даряващият блага на Своите раби
18.Ар-Раззак – Създаващият блага; Богът, даващ средства за съществуване на Своите създания
19.Ал-Фаттах - Победителят, Този, Който разкрива скритото, облекчава трудностите; Този, у Когото са ключовете от съкровените тайни и небесните блага
20.Ал-Алиим – Всезнаещият; Знаещият всичко в детайли; Този, Който обема в знанието си всичко съществуващо
21.Ал-Каабид - Стесняващият; Този, Който умалява благата на когото пожелае
22.Ал-Баасит – Разстилащият; Този, Който дава на създанията живот, душа, за да се обърнат към доброто
23.Ал-Хаафид - Унижаващият нечестивите, тези, които въстават против шариата
24.Ар-Раафи - Възвишаващият тези, които са повярвали и извършват богослужение; Удържащият високо небето и облаците
25.Ал-Му'изз - Даващият сила, мощ на когото пожелае, като го възвишава
26.Ал-Музилл - Принизяващият когото поиска, лишавайки го от сила, мощ и победа
27.Ас-Самии – Всечуващият; Този, Който чува и най-тайното; Този, за Когото няма невидимо сред видимото; Този, Който обхваща с виждането си всичко и вижда и най-малкото
28.Ал-Басиир – Всевиждащият; Този, Който вижда явното и тайното; Този, за Когото няма невидимо сред видимото, Който вижда и най-малкото
29.Ал-Хакам - Съдията, Който съди Своите създания както пожелае; Този, Който различава истината от неистината; Този, чието предопределение не може да избегне никой
30.Ал-Адл – Справедливият; Този, на Когото са справедливи редът, решенията и делата
31.Ал-Латиф - Добрият към Своите раби, Милостивият към тях
32.Ал-Хабиир – Сведущият; Този, Който знае тайното както явното; Знаещият и външната проява, и вътрешното съдържание
33.Ал-Халиим - Ласкавият, Който премълчава, прощава за греховете, освобождава от мъчения
34.Ал-Азиим – Всевеличайшият; Този, чието величие няма начало и край; Великият с непостижимо величие
35.Ал-Гафуур – Всепрощаващият; Този, Който прощава греховете на Своите раби
36.Аш-Шакуур - Благодарният, въздаващ награди на Своите раби и за малко служение; Довеждащият до съвършенство слабите деяния
37.Ал-Алии – Височайшият; Този, височеството на Когото е неоценимо високо; Този, Който няма равни на Себе си, нито съперници, нито съратници
38.Ал-Кабиир – Големият, Височайшият; Този, в Имената и делата на Когото е налице истинно величие
39.Ал-Хафииз – Пазещият всичко съществуващо, всяко съществуващо до най-малкото; Този, Който пази и съдържа в Себе си всяко съществуващо
40.Ал-Мукиит – Разпореждащият се с всичко необходимо за живота на Своите създания, определящият количеството
41.Ал-Хасииб - Отчитащият всичко; Достатъчният за Своите раби; Достатъчният за всекиго, който се уповава на Него
42.Ал-Джалиил - Величественият, у Когото е истинното величие и съвършените Имена; Чистият от всякакви недостатъци
43.Ал-Кариим - Щедрият; Този, благата на Когото не се умаляват, колкото и да ги отдава; Най-ценният, обхващащ всичко ценно
44.Ар-Ракииб - Следящият деянията на Своите създания, Знаещият всички техни деяния
45.Ал-Муджииб – Отзивчивият; Приемащият молитвите и молбите; Единственият, Който може да бъде молен
46.Ал-Вааси – Всеобемащият; Този, благата на Когото са широки за създанията
47.Ал-Хакиим – Премъдрият; Този, Който прави всичко мъдро; Този, Който има правилни дела
48.Ал-Вадууд - Обичащият Своите раби и Любимият за сърцата на „аулия" („аулия" - мн. ч. от вали – предани слуги)
49.Ал-Маджид - Преславният, изобилен с благо
50.Ал-Бааис - Възкресяващият в Съдния ден; Този, Който е изпратил в света пророците
51.Аш-Шахиид - Свидетелят, наблюдаващ бдително света; Този, от Когото не убягва нищо
52.Ал-Хакк – Истинният; Установяващият истинността на истинното чрез Своите слова
53.Ал-Вакиил - Покровителят, Този, на Когото следва да се уповават създанията
54.Ал-Кавии – Всесилният; Този, Който има пълна, съвършена мощ
55.Ал-Матиин - Непоклатимият, Силният; Този, не се нуждае от средства, за да осъществи решенията; Този, Който не се нуждае от помощник, нито от съратник
56.Ал-Валии - Гарантиращият за деянията на Своите създания; Този, Който благоприятства подчинилите се Нему
57.Ал-Хамиид - Преславният, Имащият вечна слава; Достоен за всяка хвала поради Своето съвършенство
58.Ал-Мухси - Броящият; Този, Който със знанията Си определя границите на всичко съществуващо
59.Ал-Мубди - Начинателят, Създалият всичко в начало без пример и първообраз
60.Ал-Му'иид – Възвръщащият; Този, Който възвръща живото в мъртво състояние, а в отвъдния свят го оживотворява, възвръща го към живот
61.Ал-Мухий – Оживотворяващият; Този, Който твори живота и оживотворява и след смъртта
62.Ал-Мумиит – Умъртвяващият; Този, Който е предписал смъртта на всички смъртни
63.Ал-Хаий - Вечно живият; Този, животът на Когото няма начало, нито край
64.Ал-Кайюм - Вечно Съществуващият, Самосъществуващият, Независимият от нищо, Ненуждаещият се от нищо (съответства на Йехова)
65.Ал-Вааджид – Богатият; Този, у Когото е всичко съществуващо, за Когото няма недостигащо
66.Ал-Мааджид - Благородният, Който има пълнота на съвършенството
67.Ал-Уаахид - Единият, Единственият по същността Си, имената Си и делата Си; Този, на Когото няма равни, нито съперници, нито сътрудници
68.Ас-Самад – Вечният, Независимият, на Когото се подчинява всичко
69.Ал-Каадир - Всемогъщият, Който може да сътвори от нищо и да унищожи съществуващото; Този, Който може да създаде битие от небитие и да превърне в небитие
70.Ал-Муктадир - Могъщият, Който устроява делата на създанията по най-добрия начин
71.Ал-Мукаддим - Извеждащият напред онова, което трябва; Извеждащият напред достойните Свои раби
72.Ал-Муаххир - Отместващият назад онова, което трябва; Отместващият назад неверните и нечестивците
73.Ал-Аввал - Първият, Безначалният, Предвечният (Алфа)
74.Ал-Ахир - Последният; Този, Който остава след унищожаването на сътвореното; Този, след Когото няма да има нищо (Омега)
75.Аз-Заахир – Явният; Този, Който се проявява в свидетелства за Своето съществуване
76.Ал-Баатин - Скритият, Който дава явни свидетелства, но остава Невидим
77.Ал-Вали - Управляващият, Властващият над всичко съществуващо
78.Ал-Мутаали - Височайшият; Който е по-високо от всички клевети, от всички съмнения, възникващи у създанията
79.Ал-Барр – Благостният; Този, Който прави добро на Своите раби; Даващият на онези, които молят
80.Ал-Тауаб - Приемащият покаянието на Своите раби, Благоприятстващият в покаянието им
81.Ал-Мунтаким - Отмъщаващият, Мъчещият нечестивците след като ги е предупредил и те не са се опомнили
82.Ал-Афув - Прощаващият на грешниците, Скриващият вината, Очистителят на лошите деяния
83.Ар-Рауф - Снизходителният, Нежният, Лишеният от грубост
84.Малик ул-Мулки - Царят на царствата, Всевластният Цар на Вечното Царство
85.Зул-Джаляяли Вал-Икраам - Притежаващият особено величие и почит; Предостойният за възвеличаване
86.Ал-Мукситу - Справедливият, всички решения на Когото са мъдри и справедливи; Мъстящият на притеснителите за притесненията; Установяващият съвършен и справедлив ред
87.Ал-Джаами - Събиращият; Този, Който е събрал всички съвършенства на същността, атрибутите (Имената) и делата; Този, Който събира всички творения в този свят и в отвъдния
88.Ал-Ганий - Богатият, Самостоятелният, Който не се нуждае от нищо, от Когото се нуждаят всички
89.Ал-Мугни - Обогатяващият, Даващият блага на рабите си, Обогатявящият когото пожелае
90.Ал-Маани' - Удържащият, Който не дава на когото пожелае, за да го изпита и да го защити от зло
91.Ад-Дарр – Вредящият; Този, Който унищожава Вселената; Този, който вреди на желаещия да вреди
92.Ан-Наафи - Благоволящият, Носещият полза на когото пожелае според Своето решение
93.Ан-Нуур - Просветляващата Светлина; Този, Който осветява истинния път; Този, Който е осветил небесата и земята
94.Ал-Хади - Водещият по верния път; Този, Който с истинни изказвания наставлява създанията за истинния път
95.Ал-Бадии - Изобретяващият, Творящият всичко без пример и първообраз
96.Ал-Бакий - Оставащият вечно; Единственият, Който остава вечно
97.Ал-Ваарис - Наследникът на всичко съществуващо; Този, Който остава вечно, на Когото остават в наследство всички творения
98.Ар-Рашиид – Наставляващият в правилния път; Този, Който дава щастие на когото поиска, насочвайки го по правилен път, и отстранява когото поиска
99.Ас-Сабур – Търпеливият; Този, Който има превелико търпение; Който отсрочва наказанието, Който не прави нищо преди срока, Който прави всичко в установеното време

Преглеждания: 783 | Добавено от: sss | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Muslim 2017
Времена за намаз
...
Player

MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com
Asma'ul Husna
Архив на записите
Приятели на сайта

islamicnook.ovo.bg

islqmrudozem.ovo.bg

Facebook
Хостнат от